Trioloop

ÅTERVUNNEN POLYETEN

Trioloop är vårt varumärke för polyetenfilm som innehåller återvunnen material. Genom att använda återvunnen material reducerar vi avfallet, minskar koldioxidavtrycket och sluter materialets kretslopp. Tack vare vår omfattande erfarenhet av att arbeta med återvunnen polyeten har vi kunnat förädla både kvaliteten på materialet och processerna som används för att producera högkvalitativ film med stabila egenskaper.

 

FÖRDELAR

  • Minskar drastiskt koldioxidutsläppen
  • Minimerar nedskräpningen i hav och på land genom att återanvända materialet om och om igen
  • Trioplasts erfarenhet av och kapacitet för egen återvinning ger högsta prestanda för krävande användningsområden
  • Bygger på befintlig infrastruktur för insamling – kan utökas snabbt på ett effektivt sätt för olika marknader och användningsområden