VI DESIGNAR FÖR FRAMTIDEN

HÅLLBARA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Som ledande producent av polyetenfilm tar vi på Trioplast ansvar för miljön i allt vi gör. Varje avdelning, varje produktionsenhet och varje medarbetare bidrar till att minimera miljöpåverkan. Genom nyckelorden Remove, Reduce och Recycle (Ta bort, Minska och Återvinn) påminns vi om vårt miljöarbete varje dag.

Vi strävar efter att minska mängden material i våra produkter. Vi återvinner spillmaterial och vi utvecklar kontinuerligt vår expertis när det gäller att minska vår användning av icke förnybara råmaterial. Kort sagt: Vi designar för framtiden.