CSR

Trioplasts samhällsansvar

På Trioplast står hållbarhet och miljö högt upp på agendan. Vårt hållbarhetsarbete handlar om att tänka långsiktigt genom exempelvis innovativ produktutveckling, men också om att tänka miljö och hållbarhet i det dagliga arbetet. Från den enskilda medarbetaren som släcker lampan på kontoret när arbetsdagen är slut till att utveckla klimatsmarta produkter och lösningar. Att minska vår energianvändning och våra utsläpp samtidigt som vi ökar råvaruåtervinningen är ett arbete som pågår hos oss varje dag. 

 

Ladda ner Hållbarhetsredovisning 2017