FN GLOBAL COMPACT

Trioplast är med i världens största hållbarhetsinitiativ – Förenta Nationernas Global Compact program

Syftet med initiativet är att skapa och främja utvecklingen internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption. Arbetet i initiativet är uppbyggt kring tio principer, där nu Trioplast kommer arbeta än hårdare med aktiviteter: