TRIOPLAST GÅR ÖVER TILL FÖRNYBAR ENERGI

Trioplast har, som en del av målet att ständigt minska påverkan på miljö, delvis övergått till förnybar energi i bolagets produktionsenheter. Då konvertering av plastprodukter är en relativt energikrävande verksamhet får övergången en stor positiv påverkan på miljön. Övergången till koldioxidfri energi reducerar Trioplastgruppens utsläpp med 35,000 MT CO2 per år.

Utöver det faktum att Trioplast direkt minskar sin miljöpåverkan genom att aktivt val välja energi från förnybara källor, är vi stolta att vi därmed bidrar till utveckling och utbyggnad av förnybar energi, vilket i sin tur ger en stor vinst för miljön.

I och med beslutet använder Trioplast nu energi som naturligt förnyas. Till dessa räknas vindkraft, solkraft som hämtas från solens strålning och vattenkraft som fylls på naturligt via kretsloppet. Den förnybara energin tillverkas med så liten miljöpåverkan som möjligt eftersom de inte är förknippade med höga koldioxidutsläpp.