VI TÄNKER MILJÖ

På Trioplast tänker vi miljö i allt vi gör. Varje affärsområde, varje produktionsenhet och varje medarbetare bidrar med sin del för att minimera vår påverkan på miljön. Remove, Reduce och Reuse är ledorden som påminner oss om vårt dagliga miljöarbete.

Remove
Genom att använda förnyelsebart råmaterial vid produktionen av en produkt minskar vi vår miljöpåverkan betydligt. Därför är vi extra stolta över vår produkt Triogreen som består av just förnyelsebar råvara. Vi är ett av få företag i världen som kan erbjuda ett alternativ till den traditionella polyetenfilmen. Det är vi också stolta över.

Reduce
Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att optimera både materialanvändning, förpackningslösningar och transporter för att hålla nere vår gemensamma miljöpåverkan till ett minimum. Vi utvecklar tunnare och starkare produkter och använder mer och mer återvunnet material. Vi optimerar transporterna till och från oss genom att fylla bilarna. På så sätt tummar vi varken på kvalitet, funktion eller vår miljö. Det är att vara miljösmart.

Reuse
Vi gillar att återanvända. Därför återanvänder vi allt material i vår produktion som inte levereras till våra kunder. Vi nöjer oss inte enbart med att återvinna eget material, vi återvinner och återanvänder även material som vi köper in från externa leverantörer och kunder. Detta är vårt eget naturliga kretslopp.