NÄRODLAD PLAST

En miljöhjälte inom räckhåll

Närodlad plast, grön plast eller klimatsmart plast. Kärt barn har många namn, men vad är det man egentligen talar om? Enkelt uttryckt kan man säga att närodlad plast, eller den gröna plasten, tillverkas av biomassa från skogen, eller med andra ord restprodukter som skogsbruket lämnar efter sig i form av grenar, toppar, bark och sågspån. 

Bakom genombrottet att omvandla skogsråvara till bioplast ligger ett långt och intensivt forskningsarbete på ett företag som heter SEKAB. Man hittar dem lämpligt nog på Europas främsta bioraffinaderi som har skogsråvara som bas. Bioraffinaderiet ligger i Domsjö utanför  Örnsköldsvik i Sverige och på SEKABS demonstrationsanläggning Biorefinery Demo Plant har forskningen kombinerats med testkörningar som har lett fram till utvecklandet av den nya tekniken.

När det gäller närodlad plast hade mycket sin början redan 2014. Det var nämligen då som Sekab startade projektet ”Närodlad plast” och inledde ett nära samarbete med Trioplast, Sveaskog, Södra, Borealis, Tetrapak, Norgesgruppen, Polarbröd och ICA.  Målet är att tillsammans skapa en värdekedja hela vägen från skogen till färdiga produkter som exempelvis bärkassar, mjölkförpackningar och blöjor. 

Idag finns både kunskap och teknik på plats, men dock ännu finns ingen industriell produktion av plast som har sitt ursprung i skogen. Trioplast, SEKAB och de andra intressenterna arbetar nu vidare med att föra pilotprojektet till nästa fas, en fullskalig produktionsanläggning, där första steget är att hitta finansiärer till delar av, eller hela, projektet. 

Fördelarna med en omställning till biobaserad plast är många – inte minst ur ett miljöperspektiv. Undersökningar visar att koldioxidbelastningar från befintliga Bio-Polyetenleverantörer är mindre jämförelse med fossil plast. Det är bra, men kommer vi igång med produktionen av cellulosabaserad plast kommer vi troligtvis minska koldioxidbelastningen ännu mer.