TRIOGREEN

Triogreen är vårt varumärke för de produkter som vi tillsammans med kund väljer att tillverka av grön polyeten. Den stora fördelen med att använda Triogreen är att vi får en minskad inverkan på vår miljö genom lägre förbrukning av CO2Eftersom grön polyeten och fossil polyeten har samma egenskaper kan vi tillverka alla typer av filmer och produkter under namnet Triogreen. 

Alla produkter som tidigare har kunnat fås i traditionell polyeten d.v.s. fossil polyeten kan fås i Triogreen, dvs tillverkade av grön polyeten. Det unika med Triogreen är att slutprodukten har exakt samma goda egenskaper som vanlig polyeten.