WE ARE INNOVATORS

KUNDFOKUSERAD INNOVATION

Bakom varje innovation från Trioplast finns alltid ett klart uttryckt kundbehov. På Trioplast har vi en lång historia av kundnära utveckling, där vi tillsammans utgår från slutkundens verkliga behov och utmaningar. Vi har lärt oss att detta alltid är bästa vägen för att maximera kundvärde, samtidigt som produkter och lösningar snabbare resulterar i färdig kommersiell produkt.

Vår förmåga att driva innovation i hög takt är väl utvecklad. På våra 10 produktionsenheter förfogar vi över innovationskompetens som är specifik för olika applikationer, i kombination med den modernaste laboratorieutrustningen och erforderlig testutrustning. Vi investerar kontinuerligt i de senaste labb- och testutrustningen för att hålla  oss uppdaterade, och vara väl förberedda för framtida krav och möjligheter.

Vårt nätverk av innovationskompetens är stort och globalt, och är byggt på mångåriga forskningssamarbeten. Både framåt och bakåt i värdekedjan. Vi undersöker systematiskt marknader och branscher för att hitta den senaste teknologin inom polyeten som kan vara användbar i våra samarbeten. Våra samarbeten med de främsta tillverkarna av polyeten gör också att vi får tidig tillgång till de senaste lösningarna och produkterna inom området. Det finns även samarbeten på regional och lokal nivå, som syftar till att utveckla vår förmåga att snabbare ta fram kundnära och värdeskapande produkter.

INNOVATIONSPROJEKT

Innovationsprojekt som leder till marknadsledande produkter finns det många exempel på i samarbetena mellan Trioplast och våra kunder och partners. Detta gäller inom sträckfilm, industrifilm och hygienfilmsområdet.

StandAlone 

En “game changer” inom återvinningsindustrin. Tillsammans med Infinitum i Norge har ett nytt koncept för säckar avsett för så kallad reverse vending (pantautomater för burkar) tagits fram. Den svetsade säcken, som levereras i olika varianter beroende av behov, skapar stort mervärde när den hanteras. Bland annat är den mindre skrymmande genom att den kan staplas, den är mer lätthanterlig genom smarta lyfthantag och kan märkas på olika sätt för att säkra spårbarhet. Den den patentsökta lösningen hittar också marknader utanför reverse vending, till exempel inom textilindustrin och även hantering av andra typer av spill eller produkter som skall återanvändas.

MANTELFILM

Nätersättningsfilm

En smått revolutionerande produkt som förbättrar foderkvalitén, samtidigt som kostnaden för att ensilera gräs och hö reduceras. Nätersättningsfilmen är en konsekvens av ett nära samarbete med maskintillverkare, där lantbrukarens verklighet och utmaningar varit i fokus under utvecklingsprocessen. Produkterna, som bygger på patenterad teknik, distribueras genom Trioplasts normala distributionsnätverk.

TRIOSMART

Odlingsfilm som kan återvinnas – en smart produkt för en äkta cirkulär ekonomi!

Lantbrukare och entreprenörer i södra Europa använder en stor mängd av odlingsfilm för att skydda och förbättra tillväxten hos deras grödor. Men flera lantbrukare saknar kunskap om hur de ska återvinna plastfilmen och därför eldas den ofta upp. Trioplast, Universitetet i Nantes, Frankrike och lokala lantbrukare har därför utvecklat ett system, TrioSmart.   

Med detta system återvinner lantbrukarna plastfilmen och återlämnar den till Trioplast som i sin tur kan tillverka en ny film. Både innovativt och hållbart för vår miljö – TrioSmart!

SAMARBETEN

Våra produkter är noggrant utprovade och testade innan de lanseras på marknaden. Vi har ett nära samarbete med kunder inom respektive produktområde, maskintillverkare, universitet och forskningsinstitut. Utbytet av erfarenhet och vår expertis med de som använder våra produkter på daglig basis spelar en mycket viktig roll i vår utvecklingsprocess.

Organisationer