INNOVATIONSPROJEKT

Innovationsprojekt som leder till marknadsledande produkter finns det många exempel på i samarbetena mellan Trioplast och våra kunder och partners. Detta gäller inom sträckfilm, industrifilm och hygienfilmsområdet.