KUNDFOKUSERAD INNOVATION

Bakom varje innovation från Trioplast finns alltid ett klart uttryckt kundbehov. På Trioplast har vi en lång historia av kundnära utveckling, där vi tillsammans utgår från slutkundens verkliga behov och utmaningar. Vi har lärt oss att detta alltid är bästa vägen för att maximera kundvärde, samtidigt som produkter och lösningar snabbare resulterar i färdig kommersiell produkt.

Vår förmåga att driva innovation i hög takt är väl utvecklad. På våra 10 produktionsenheter förfogar vi över innovationskompetens som är specifik för olika applikationer, i kombination med den modernaste laboratorieutrustningen och erforderlig testutrustning. Vi investerar kontinuerligt i de senaste labb- och testutrustningen för att hålla  oss uppdaterade, och vara väl förberedda för framtida krav och möjligheter.

Vårt nätverk av innovationskompetens är stort och globalt, och är byggt på mångåriga forskningssamarbeten. Både framåt och bakåt i värdekedjan. Vi undersöker systematiskt marknader och branscher för att hitta den senaste teknologin inom polyeten som kan vara användbar i våra samarbeten. Våra samarbeten med de främsta tillverkarna av polyeten gör också att vi får tidig tillgång till de senaste lösningarna och produkterna inom området. Det finns även samarbeten på regional och lokal nivå, som syftar till att utveckla vår förmåga att snabbare ta fram kundnära och värdeskapande produkter.