Grovfoder till häst

Konserverat foder förpackat i balar har på senare tid blivit alltmer känt och populärt som foder inom hästbranschen. Tack vare ensilage med högt näringsvärde och smaklighet har detta har till stor del ersatt spannmål av många hästägare och intresset för ensilage som alternativt foder ökar stadigt i Europa.