UNVIVERSITY OF NANTES

TrioSmart

Lantbrukare och entreprenörer i södra Europa använder en stor mängd av odlingsfilm för att skydda och förbättra tillväxten hos deras grödor. Men flera lantbrukare saknar kunskap om hur de ska återvinna plastfilmen och därför eldas den ofta upp. Trioplast, Universitetet i Nantes, Frankrike och lokala lantbrukare har därför utvecklat ett system, TrioSmart.   

Med detta system återvinner lantbrukarna plastfilmen och återlämnar den till Trioplast som i sin tur kan tillverka en ny film. Både innovativt och hållbart för vår miljö – TrioSmart!