StandAlone 

En “game changer” inom återvinningsindustrin. Tillsammans med Infinitum i Norge har ett nytt koncept för säckar avsett för så kallad reverse vending (pantautomater för burkar) tagits fram. Den svetsade säcken, som levereras i olika varianter beroende av behov, skapar stort mervärde när den hanteras. Bland annat är den mindre skrymmande genom att den kan staplas, den är mer lätthanterlig genom smarta lyfthantag och kan märkas på olika sätt för att säkra spårbarhet. Den den patentsökta lösningen hittar också marknader utanför reverse vending, till exempel inom textilindustrin och även hantering av andra typer av spill eller produkter som skall återanvändas.