We are there

MED KUNDEN I FOKUS

Vi vill vara den bästa av leverantörer. Därför utgår vår vision från våra kunders behov och det som driver våra kunders affärer nu och i framtiden. Oavsett marknad, industri eller framtida behov - We are There. 

VÅR VISION

Drivna av våra kunders nuvarande och framtida behov strävar vi ständigt efter att vara det självklara valet inom lösningar baserade på polyetenfilm.

På Trioplast handlar det om att vi som företag tillsammans med våra medarbetare ska leverera innovativa produkter som håller vad de lovar när det gäller kvalitet, funktionalitet och konkurrenskraft och som är utvecklade för en hållbar framtid.

VÅR MISSION

Vi är en naturlig del av våra kunders konkurrenskraft.
Vi erbjuder hållbara premiumprodukter och lösningar med högsta möjliga servicenivå.
Vi gör detta genom tillverkning och råvaruinköp i världsklass och branschens i särklass bästa värdebaserade försäljning och marknadsföring.
Vi fokuserar på våra utvalda kärnmarknader med våra kärnprodukter. 

Missionen beskriver vad vi behöver göra varje dag för att vi på sikt ska kunna uppnå vår vision.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Vi har ett löfte till dig som kund

I vår verksamhet följer våra värderingar Reliable, Long-term och Active med oss i allt vi gör. Våra kärnvärden är den företagskultur som finns hos oss på Trioplast. Samma kultur som känns igen i relationen med våra kunder. Tillsammans bildar våra värdeord plattformen för det löfte vi ger till dig som kund när det gäller produkter, förpackningseffektivitet och produktivitet. I vårt löfte till dig ingår också vår strävan att alltid uppnå minsta möjliga påverkan på miljön.

Reliable
På Trioplast är det nära samarbetet med kunder och samarbetspartners viktig. Närheten innebär insikt som ger oss kunskap om både branscher och verksamheter. Det i sin tur öppnar upp för nya möjligheter när det gäller exempelvis produktutveckling. Vi vill jobba nära dig och vara en stabil samarbetspartner som skapar en smidig och effektiv arbetsprocess för oss båda. Vi tar med andra ord ansvar för att vår del i din verksamhet fungerar.

Long-term
På Trioplast ser vi fördelarna med långsiktighet – både när det gäller att driva vår verksamhet, utveckla våra produkter och inte minst i relationen med kunder och samarbetspartners. Som långsiktiga partners tar vi gemensamt Trioplasts ständigt pågående arbete med utveckling framåt i den riktning behoven finns. Att vi som en av Europas största producent av polyeten är noga med att ta ett stort ansvar för vår gemensamma miljö är en självklarhet – hos oss har förädlingen av nya miljöanpassade material alltid en stor och central roll.

Active
På Trioplast har vi ett aktivt och ständigt pågående utvecklingsarbete för att möta de ökande kraven från marknaden. Vi har alltid örat mot rälsen och lyssnar av behoven när det gäller allt ifrån materialkrav till väl utvecklad teknik. Ja, egentligen allt det som gör din verksamhet ännu ett snäpp vassare och mer effektiv när det gäller både tid och pengar. På Trioplast vet vi hur viktigt det är att vi håller oss uppdaterade och ligger i täten när det gäller att presentera ännu bättre lösningar och produkter inför framtiden.

Nyckeltal

1.050

15 st

1965

4,3

OM TRIOPLAST

Trioplast är en industrikoncern med drygt 1000 medarbetare och en omsättning på 4,3 miljarder SEK. Koncernen är en av Europas ledande aktörer inom kreativa och kostnadseffektiva förpackningslösningar som är baserade på polyetenfilm.

På Trioplast utvecklas, produceras och distribueras filmer och förpackningsmaterial för användning inom en mängd olika branscher och verksamheter. Industrin, jordbruket, odling, hygien- och operationssjukvård, bygg, energi och avfallshantering för att nämna några.  

Vår del i din verksamhet ska alltid fungera
Trioplast har en ledande position i Europa när det gäller polyetenfilm för jordbruk, industri, hygien och medicinska området. Grunden till den position vi har på marknaden idag vilar tungt på långsiktiga relationer och aktiva dialoger med våra kunder och samarbetspartners. Vi utvecklas helt enkelt tillsammans och resultatet blir ett kunderbjudande som är fyllt av mervärde i form av kvalitet på produkter och höga servicenivåer, men också nya innovativa lösningar som möter kundens behov.

Under åren som gått har vi utvecklat en gedigen och bred kunskap inom alla våra applikationsområden – mycket tack vare närheten till de branscher och marknader som vi agerar på. Vår specialistkunskap gör att vi kan skapa effektiva, och i vissa fall helt skräddarsydda produktlösningar för våra kunder. Som kund hos oss kan du lita på att den rätta kompetensen och resursen finns i huset så att vi alltid kan leverera den bästa lösningen för dig och din verksamhet.

Våra produktionsanläggningar finns spridda över Europa, vilket innebär att produktionen ofta finns nära dig. Det skapar goda förutsättningar för den relation och det kunskapsutbyte som är så viktig för att utveckla affären både hos dig som kund och hos oss som leverantör. Självklart erbjuder vi alltid flexibla transportlösningar så att leveranserna sker på det sätt som passar bäst för din verksamhet.

Vi tar med andra ord alltid ansvar för att vår del i din verksamhet fungerar.

Våra divisioner

Sträckfilm

Trioplast AB

Trioplast France SAS

Trioplast Ltd

Trioplast OY

Trioplast GmbH

Industrifilm

Trioplast Nyborg A/S

Trioplast Sifab AB

Trioplast Fjugesta AB

Ekoplast Emballage AB

Mo Industri AB

Hygienfilm

Trioplast Landskrona AB

Trioplanex International AB

Trioplanex France SAS

Bärkassar

Bengt Lundin AB

Bengt Lundin AS

211 000 000

20 000

VÅR FRAMGÅNGSSAGA

Hur den en gång började

Allt har sin start 1965 då Vilhelm Larsson, kamrer på det lokala energibolaget Västbo Kraft, kommer över en amerikansk tidskrift. I en artikel läser han om polyetenets fantastiska framtidsutsikter med en kurva som pekar rakt uppåt.

I Sverige har man knappt vaknat för polyetenet ännu, så Vilhelm blir eld och lågor. Tillsammans med två bekanta företagsledare i Smålandsstenar startar planeringen för det blivande företaget, som döps till Trioplast efter de tre kompanjonerna. Projektet kräver mycket mod och självuppoffring. Redan innan företaget är igång hoppar kompisarna av och Vilhelm, som då är i 50-årsåldern, står ensam med utmaningen. Men ingenting kan stoppa hans orubbliga tro på polyetenet. Företagsnamnet till trots kör han vidare på egen hand. ”Ett nytt spännande material med stor potential” gjorde ingen besviken. Polyetenets egenskaper som förpackningsmaterial har tillsammans med Trioplasts växande kunskap skapat en snabb tillväxt av produkter. Även efter över 50 år finns det fortsatt mycket stora utvecklingsmöjligheter.

Sedan 1984 är Vilhelms ena son Bo Larsson ensam ägare till Trioplast. ”Man ska göra det man är bra på”, sa han och fortsatte fokusera på produktion och inköp medan han lät Anders Holmberg leda den nyblivna koncernen. Sedan dess har Trioplast vuxit till en av de ledande plastkoncernerna i Europa med produktionsenheter i både Sverige, Danmark och Frankrike och en marknad utspridd över världen.

Kännetecknande för både Vilhelm och Bo har alltid varit det stora modet att våga satsa framåt. Det har kommit att innefatta nya produkter, nya maskiner, nya byggnader och hela företagsförvärv. Ständiga satsningar och nya investeringar ska göra Trioplast till en ledande internationell aktör långt in i framtiden. Det är dit vi är på väg nu.

Tidslinje

2017 Ny divisionsstruktur i gruppen för ökat kundfokus och tydligare produkterbjudande.

2016 Försäljning av Ekmans Jönköping AB, som ett led i att fokusera på kärnverksamheten.

2015 Försäljning av del i Joint Venture bolaget Triomada, som ett led i att fokusera på kärnverksamheten.

2007 Förvärv av Ekoplast Emballage AB, Mo Industri AB och Extruding Pac i Glimåkra AB.

1999 Förvärv av Trioplast France.

1997 Förvärv av Trioplast Sifab AB och Trioplast Nyborg A/S.

1995 Förvärv av Trioplanex France SAS.

1994 Förvärv av Bengt Lundin AB.

1993 Förvärv av norra fabriken, Smålandsstenar (integrerad i Trioplast AB).

1985 Förvärv av Ekmans Jönköping AB.

1984 Trioplast Industrier AB bildas (koncernens nya moderbolag).

1980 Trioplanex International AB bildas som bas för hygienfilmverksamheten.

1978 Förvärv av Trioplast Landskrona AB.

1965 Trioplast AB grundas av Vilhelm Larsson.

X

The first choice in polyethylene film solutions

We are there

Kontakta oss

Fyll i formuläret så hör vi av oss. Vi ser fram emot att höra från dig!