VÅRA KÄRNVÄRDEN

Vi har ett löfte till dig som kund

I vår verksamhet följer våra värderingar Reliable, Long-term och Active med oss i allt vi gör. Våra kärnvärden är den företagskultur som finns hos oss på Trioplast. Samma kultur som känns igen i relationen med våra kunder. Tillsammans bildar våra värdeord plattformen för det löfte vi ger till dig som kund när det gäller produkter, förpackningseffektivitet och produktivitet. I vårt löfte till dig ingår också vår strävan att alltid uppnå minsta möjliga påverkan på miljön.

Reliable
På Trioplast är det nära samarbetet med kunder och samarbetspartners viktig. Närheten innebär insikt som ger oss kunskap om både branscher och verksamheter. Det i sin tur öppnar upp för nya möjligheter när det gäller exempelvis produktutveckling. Vi vill jobba nära dig och vara en stabil samarbetspartner som skapar en smidig och effektiv arbetsprocess för oss båda. Vi tar med andra ord ansvar för att vår del i din verksamhet fungerar.

Long-term
På Trioplast ser vi fördelarna med långsiktighet – både när det gäller att driva vår verksamhet, utveckla våra produkter och inte minst i relationen med kunder och samarbetspartners. Som långsiktiga partners tar vi gemensamt Trioplasts ständigt pågående arbete med utveckling framåt i den riktning behoven finns. Att vi som en av Europas största producent av polyeten är noga med att ta ett stort ansvar för vår gemensamma miljö är en självklarhet – hos oss har förädlingen av nya miljöanpassade material alltid en stor och central roll.

Active
På Trioplast har vi ett aktivt och ständigt pågående utvecklingsarbete för att möta de ökande kraven från marknaden. Vi har alltid örat mot rälsen och lyssnar av behoven när det gäller allt ifrån materialkrav till väl utvecklad teknik. Ja, egentligen allt det som gör din verksamhet ännu ett snäpp vassare och mer effektiv när det gäller både tid och pengar. På Trioplast vet vi hur viktigt det är att vi håller oss uppdaterade och ligger i täten när det gäller att presentera ännu bättre lösningar och produkter inför framtiden.