VÅR MISSION

Vi är en naturlig del av våra kunders konkurrenskraft.
Vi erbjuder hållbara premiumprodukter och lösningar med högsta möjliga servicenivå.
Vi gör detta genom tillverkning och råvaruinköp i världsklass och branschens i särklass bästa värdebaserade försäljning och marknadsföring.
Vi fokuserar på våra utvalda kärnmarknader med våra kärnprodukter. 

Missionen beskriver vad vi behöver göra varje dag för att vi på sikt ska kunna uppnå vår vision.