We are there

VÅR ORGANISATION

Från detaljfokus till helhetsperspektiv

På Trioplast organiserar vi vår verksamhet i fyra affärsområden, Sträckfilm, Industrifilm, Hygienfilm och Bärkassar. Varje affärsområde har ett helhetsansvar för sin utveckling, produktion, kvalitet och marknadsföring. Detta fokus skapar vass spetskompetens hos oss inom varje affärsområde. En spetskompetens som vi använder för att addera ytterligare kundvärde till våra produkter.

Samtidigt är det självklart för oss att samarbeta mellan affärsområdena för att gemensamt finna nya vägar till ett förbättrat kunderbjudande. På Trioplast arbetar vi alltid aktivt för att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Det skapar fördelar för dig som kund.

Trioplast Industrier AB är koncernens moderbolag. Där finns Koncernledning, Global Sourcing, Human Resources, Marknad samt Finans.

KONCERNLEDNING

Andreas Malmberg

Koncernchef

Utbildning: Civilingenjör Väg- och Vatten, Lunds Tekniska Högskola, Lund, Sverige.

Erfarenhet, utdrag: VP M&A Atlas Copco Mining and Rock Excavation, Divisionschef för olika divisioner inom Atlas Copco gruppen, VD Wassara, del av LKAB.

Andra engagemang: Styrelsemedlem IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige.

Niclas Isaksson

CFO

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm, Sverige

Erfarenhet, utdrag: CFO i Nefab Group

Per Holtstrand

Divisionschef Sträckfilm

Utbildning: MBA från Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige. B. Sc. Engineering, från University of North London, Storbritannien.

Erfarenhet, utdrag: VP Sales Scandinavia & Supply Chain, Division Infrastructure på Uponor Group.

Lars Magnéli

Divisionschef Industrifilm

Utbildning: Civilingenjör Kemi, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige.

Erfarenhet, utdrag: Verkställande Direktör i olika bolag inom PLM och REXAM.

Anders Holmberg

Divisionschef Hygienfilm

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Lunds Tekniska Högskola, Lund, Sverige.

Erfarenhet, utdrag: Senior Director Business Project på Swedish Match Smoke free Division, VP Operations Continental Division inom Swedish Match group.

Carina Lööf

Inköpschef

Utbildning: Kemiingenjör, Växjö Universitet, Växjö, Sverige.

Erfarenhet, utdrag: Chef Supply Chain på Cargotec Corporation.

Ulla Hunting

HR-chef

Utbildning: Human Resources Management, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige.

Erfarenhet, utdrag: HR & Communication Manager, Stora Enso.

STYRELSE

Peter Nilsson

Ordförande - Koncernchef Trelleborg AB

Andreas Malmberg

VD och koncernchef

Bo Larsson

Ledamot - Ägare Trioplast Industrier AB

Ragnar Lindqvist

Ledamot - Partner Mannheimer Swartling

Anders Pålsson

Ledamot - Styrelseordförande GARO och Lammhults Design Group

Bengt Andersson

Ledamot - Utnämnd av de anställda

Thomas Bäckström

Ledamot - Utnämnd av de anställda