Vår viktigaste säck

Extra stark och extra viktig säck som finns i rosa upplaga till förmån för bröstcancerforskningen. Tillsammans med våra kunder i Sverige och Finland bidrar vi till denna mycket viktiga forskning.