Mantelfilm

Nätersättning

Mantelfilm gör tillsammans med våra premium ensilagesträckfilmer balarna enkla och smidiga att hantera, samtidigt som energi och näring bevaras bättre. Ensilagesträckfilm och mantelfilm kan öppnas och avlägsnas i samma moment. Med automatisk öppnare krävs därför minimal manuell hantering. Restprodukterna källsorteras i samma fraktion till återvinning, vilket sparar mycket tidsödande arbete.