Äkta cirkulär ekonomi – Trioplast fokuserar på återvinning

Med huvudkontor i Sverige, ligger Trioplast i en region av Europa som har en väl utvecklad infrastruktur för återvinning av olika material. Det finns en starkt återvinningskultur i de nordiska länderna, där de flesta av oss sorterar metall, plast, glas och andra fraktioner.

På Trioplast arbetar vi aktivt för att minska vår påverkan på miljön och har, bland annat, återvinning som en ledstjärna i vårt dagliga arbete. Ett av de bästa exemplen på detta är vår Klimatsmarta bärkasse, som tillverkas av upp till 80% återvunnen plast.

Nedskräpning är ett stort problem i många länder
Framförallt är det tillväxtområden i världen, såsom Kina och Sydamerika, som har problem med stor nedskräpning. Men även delar av Europa, framförallt södra och östra Europa, uppvisar samma problematik. Viss del av skräpet är bärkassar av plast. Den höga förbrukningen kan förklaras med användandet av tunna plastkassar av dålig kvalitet som leder till ökad användning eftersom de lätt går sönder. Vidare deponeras plastkassar, och annat skräp, i stora deponianläggningar. Erosion av deponierna gör att plastkassarna kommer till ytan och bland annat blåser ut till havs där de bidrar till marin nedskräpning. Nedskräpningen och den höga förbrukningen av plastkassar fick EU att 2015 sätta ner foten och ställa krav på sina medlemsländer. Kravet var en minskning av förbrukningen av bärkassar av plast från 90 till 40 kassar per person och år i Europa till år 2025. Det är dock viktigt att förstå att vi inte har samma nedskräpningsproblem att relatera till här i Norden. Våra kassar är bättre och mer hållfasta än i södra Europa, och när vi använt kassen för inköp, ofta mer än en gång, använder vi den som soppåse. De påsar som vi inte använder som soppåsar slänger vi i återvinningsstationerna. Vad som däremot är en egentlig nordisk utmaning är hur vi kan få ner miljöbelastningen på våra kassar i form av minskat koldioxidavtryck. Det är här våra Klimatsmarta bärkassar av återvunnet material kommer in. Genom att använda upp till 80% återvunnet material minskar vi drastiskt vår miljöpåverkan. 

En stark återvinningskultur inom Trioplast – som växer
Den Klimatsmarta bärkassen är endast ett exempel på hur Trioplast kontinuerligt arbetar för att öka användandet av återvunnen plast i produkter. Även andra produkter använder återanvänd plast, och trenden är klart ökande. Av en total volym av c:a 200 000 ton plast som går genom fabrikerna, är mer än 25% återvunnen plast.