Användningsområde

Produkten Triofol är en certifierade ångspärr som säkerställer att fukt hålls borta från känsliga delar i konstruktionen. Helt enkelt en garanti för att din byggnation uppnår en lång livslängd.