Användningsområde

FFS-film används för emballering av exempelvis vitmossa, pellets, sand, granulat, pulver, djurfoder (primäremballering).