ANVÄNDNINGSOMRÅDE

GROT-film är en effektiv och stark täckfilm för GROT, dvs avverkningsrester som grenar och toppar som samlas in i skogen och läggs på hög till biobränsle.