HYGIENFILM

Inom hygienindustrin använder man polyetenfilmer och laminat som spärrskikt i till exempel barnblöjor, inkontinensskydd och operationsunderlägg. Materialen kan vara såväl andningsbara som icke andningsbara kvaliteter.