R&D-chef för Staff Clothing på Mölnlycke Health Care i Sverige

Nils Ljungqvist

Det ställer inte bara höga krav på oss utan också på våra leverantörer