Mölnlycke Health Care

NILS LJUNGQVIST

R&D-chef för Staff Clothing på Mölnlycke Health Care i Sverige

100 % STERILT

0% MISSTAG

Någon gång har du säkert råkat ut för ett svidande skrubbsår eller bränt dig på plattan när du lagat mat. Då är sannolikheten stor att du har använt ett plåster eller ett förband som tillverkats av Mölnlycke Health Care. De är nämligen en världsledande leverantör av engångsprodukter inom operation och sårbehandling och tillverkar allt ifrån plåster för skrubbsåret och förband för brännskadan till sterila operationskläder. Främst är de leverantörer till sjukvården, men även som privatperson möts man av deras produkter på apotek och i livsmedelsbutiker runt om i världen. ”Totalt är vi och våra 7 500 medarbetare verksamma i över 90 länder där våra produkter hjälper miljontals patienter varje år”, berättar Geneviève Debens som är inköpschef på Mölnlycke Health Care i Belgien.

”Trioplast är mycket mer än en leverantör”
I mer än 25 år har Trioplast levererat PE-filmer till Mölnlycke Health Care. Film som Trioplast i samarbete med bolaget utvecklat för tillverkning av bl a operationskläder och kirurgiska bordslakan som används i operationssalar på sjukhus runt om i världen. 

Geneviève berättar att Trioplast är väl insatta i Mölnlycke Health Care´s verksamhet och vet vilka höga krav som ställs på produkterna som företaget levererar till sjukvården. ”Trioplast är mycket mer än bara en leverantör för oss. Vi ser Trioplast som en mycket viktig och strategisk samarbetspartner”, säger hon. Nils Ljungqvist som är R&D-chef för Staff Clothing på Mölnlycke Health Care i Sverige instämmer.
”Vi utvecklar nya medicintekniska produkter, främst inom våra huvudområden Treatment Surgical och Prevention. Mölnlycke Health Care tillverkar i princip inga egna material och att arbeta nära våra strategiska materialleverantörer är därför mycket viktigt för oss”, säger han. Fler än 200 medarbetare arbetar med utveckling inom Treatment Surgical och Prevention. De flesta har sin arbetsplats i Göteborg i Sverige men utvecklingsarbete bedrivs även i Finland, Belgien, Tjeckien, Thailand, Malaysia och USA. Nils berättar att kraven som ställs på material som ska användas i sterila sjukhusmiljöer är många och tuffa. Materialen måste klara olika typer av sterilisering som exempelvis EtO, Gamma och Beta-strålning, utan att brytas ned. Ett annat krav är att produkterna inte får orsaka statisk elektricitet i operationsrummen. ”Det ställer inte bara höga krav på oss utan också på våra leverantörer. Med en målsättning att utveckla produkter och lösningar med differentierade egenskaper för sjukvården behöver vi strategiska samarbetspartners som Trioplast att utvecklas tillsammans med”, säger Nils.