ANDNINGSBAR FILM

Inom hygienindustrin använder man polyetenfilmer och laminat som spärrskikt i till exempel barnblöjor, inkontinensskydd och operationsunderlägg. Vår planextuderade PE-film med krita är andningsbar vilket är en egenskap som man uppnår genom att sträcka filmen så att mikrohål skapas. På Trioplanex tillverkar vi dessa filmer från 11 g till 35 g och med tryck i en eller två färger. Allt efter kundspecifika önskemål.