ANDNINGSBAR TEXTIL BAKSIDA

Inom hygienindustrin använder man polyetenfilmer och laminat som spärrskikt i till exempel barnblöjor, inkontinensskydd och operationsunderlägg. De laminat som tillverkas på Trioplanex består av fiberduk och andningsbar PE-film och lamineringen görs med hjälp av lim, så kallad hot melt. Laminaten tillverkas i enlighet med kundspecifika önskemål.

Produktfördelar

Laminaten är andningsbara och minskar risken för hudirritationer. De är mjuka, draperbara och säkra. Laminaten är ett alternativ för de tillverkare som har möjlighet att laminera in-line.