ANDNINGSBAR TEXTIL BAKSIDA

Inom hygienindustrin använder man polyetenfilmer och laminat som spärrskikt i till exempel barnblöjor, inkontinensskydd och operationsunderlägg. De laminat som tillverkas på Trioplanex består av fiberduk och andningsbar PE-film och lamineringen görs med hjälp av lim, så kallad hot melt. Laminaten tillverkas i enlighet med kundspecifika önskemål.