Produktfördelar

Filmen är stark även i lägre tjocklekar och den goda svetsbarheten ger en effektiv produktion av exempelvis konsumentförpackningar.