MEDICINSKA LAMINAT

Inom hygienindustrin använder man polyetenfilmer och laminat som spärrskikt i till exempel barnblöjor, inkontinensskydd och operationsunderlägg. Det medicinska laminatet från Trioplanex består oftast av fiberduk och PE-film och lamineringen görs med hjälp av lim, så kallad hot melt.  Materialen går att sterilisera.