Produktfördelar

Filmen från Trioplanex är mjuk, draperbar, bekväm och säker. Filmen möjliggör en effektiv produktion vid tillverkning av slutprodukterna.