Produktfördelar

Laminatet från Trioplast är mjukt och draperbart med en textil känsla. Laminatet möjliggör en effektiv produktion vid tillverkning av slutprodukterna.