ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Filmen används för emballering av produkter som exempelvis , granulat och pulver (Primäremballering). Många använder också produkten som en så kallad liner eller foder till exempelvis kartonger eller plastbrickor. Produkten lämpar sig också för mycket skrymmande produkter eller där det finns behov av en säck som inte är tillverkad av FFS film. Miljön som produkterna förpackas i eller produkten i sig själv kan innebära att man inte har möjlighet att svetsa säckarna på det sätt som man gör med FFS film. Säckar och påsar kan i princip köras på alla typer av system från det manuella och halvautomatiska till det helautomatiska.