Användningsområde

Kompressionfilm används frekvent inom isoleringsbranschen och generellt till produkter som måste hållas i ett konstant och komprimerat tillstånd.