We are farmers

ODLINGSFILM

På Trioplast drivs vi av att hitta nya vägar till att öka effektiviteten. Inom jordbruksområdet, är vi fast beslutna att öka effektiviteten och lönsamheten och förbättra hållbarheten för lantbrukare och entreprenörer som arbetar med våra produkter och lösningar. Användare av Trioplast produkter för odlingsfilm kan vara säkra på att vi aldrig kompromissar med kvalitet eftersom dina värden är viktiga för oss.

Trioplast har ett mycket nära samarbete med entreprenörer och lantbrukare. Utbytet av erfarenheter mellan våra produktspecialister och de som använder våra produkter dagligen spelar en mycket viktig roll i vår utvecklingsprocess.

Vi har noga valt ut råvaror och låtit lantbrukare, entreprenörer, maskintillverkare och oberoende forskningsinstitut testa våra filmer.

Actigreen M7

Skydda din gröda

Trioplast odlingsfilmer för majs stimulerar rötternas tillväxt. Med Trioplast Actigreen M7 växer majsplantan i snabbare takt, torrsubstansen ökar och kvalitén på grödan blir betydligt bättre. Det gör också att vattningen blir mer effektiv, särskilt om det är en torr vår på sina håll. Actigreen M7 är nyckeln till en tidigare skörd av majs på hösten, när jorden ännu inte är för våt. Produkten är framtagen med hänsyn till miljön då den är gjord av biologiskt nedbrytbar polyeten.

Actimaïs

Säkert skydd för din gröda

Trioplast odlingsfilmer för majsgrödor skapar en bättre miljö när plantas skall sås och stimulerar rötternas tillväxt. Plantan kommer att växa snabbare, få ökad torrsubstans och en generellt effektivare hantering av vattenresurser då våren kan vara torr inom vissa områden. Användning av Trioplast Actimaïs för majsodling är nyckeln till att uppnå tidigare skörd av majs på hösten, när jorden ännu inte är för fuktig. Sortimenten för filmer inom majsodling kombinerar en enkel hantering och en kontrollerad nedbrytning av filmen.