Actimaïs

Säkert skydd för din gröda

Trioplast odlingsfilmer för majsgrödor skapar en bättre miljö när plantas skall sås och stimulerar rötternas tillväxt. Plantan kommer att växa snabbare, få ökad torrsubstans och en generellt effektivare hantering av vattenresurser då våren kan vara torr inom vissa områden. Användning av Trioplast Actimaïs för majsodling är nyckeln till att uppnå tidigare skörd av majs på hösten, när jorden ännu inte är för fuktig. Sortimenten för filmer inom majsodling kombinerar en enkel hantering och en kontrollerad nedbrytning av filmen.