Cast sträckfilm

Den plangjutna filmen är en mjuk film som kan minska din förpackningskostnad tack vare filmens höga sträckbarhet. Den vanligaste applikationen är lätta till medeltunga pallar inom alla typer av branscher. Filmen lämpar sig väl för halv- och helautomatiska maskiner.