Plansilofilm

Bredfilm

Plansilofilmen används för att konservera och förvara fodergrödor på ett sätt som bevarar det höga näringsvärdet. Genom ensilering i plansilo kan djuren utfodras med hög foderkvalitet året om. 

Plansilon dimensioneras efter behov och har framförallt fördelar vid mycket stora besättningar. Plansilo innebär en stor investering och för att få god lönsamhet krävs hög inläggningskapacitet, god fördelning och packning samt noggrann täckning. Plansilofilmens funktion är att skapa en anaerob (syrefri) miljö för att säkerställa en högkvalitativ ensileringsprocess.