Produktfördelar

Produktfördelarna är många, men att den är stark även i tunnare tjocklekar är definitivt värt att nämnas. Filmen har dessutom en god svetsbarhet vilket skapar hög effektivitet vid produktion av exempelvis konsumentförpackningar. Det högkvalitativa trycket på filmen skapar möjligheter till en starkare positionering hos slutkonsumenterna.