PRODUKTFÖRPACKNINGSFILM

Vår blåsta PE-film är specifikt utvecklad för tryckt rullmaterial samt otryckta och tryckta påsar. Filmen produceras i upp till tre olika skikt och har en tjocklek som sträcker sig från 20µm upp till 100 µm. Genom vårt tryckeri erbjuder vi dig ett flexografiskt tryck av hög kvalitet upp till åtta färger.  Självfallet producerar vi filmerna efter de specifika behov och önskemål som du har.