COFA PLASTICS

ETT FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE BYGGER
PÅ BRA RELATIONER

 

Vikten av att trivas tillsammans med sin partner ska inte underskattas. Cofa Plastics AB är en av Trioplasts äldsta kunder. Företaget som startade sin verksamhet 1954 inledde sitt samarbete med Trioplast under 80-talet.

Under åren som gått har Trioplast och Cofa Plastics AB haft ett nära samarbete som på många sätt har bidragit till produktutvecklingen av sopsäckar. Cofa Plastics ABs närhet till marknaden och slutkonsumenten har gjort att de snabbt fångar upp de behov och önskemål kunderna har på produkterna vilket är värdefullt för Trioplast. Mats Johansson, VD Cofa Plastics, är nöjd med samarbetet med Trioplast. ”Vi känner oss som en länk mellan slutkonsumenten och Trioplast. Vi lyssnar på kundens önskemål, diskuterar dem med Trioplast och gemensamt hittar vi en väg att möta kundens behov. Vi har en ständigt pågående dialog för att göra varandra bättre och det är nog det som är en stor del av hemligheten bakom vårt mångåriga samarbete”, säger han och tillägger; ”Sedan får man aldrig glömma att ett framgångsrikt samarbete alltid bygger på bra relationer mellan människor, och ja, vi trivs helt enkelt tillsammans”.