We are stronger

SOPSÄCKAR

Sopsäckar från Trioplast Nyborg passar lika bra för det lättare avfallet som för det grövre byggavfallet. Säckarna är applicerbara inom många olika branscher och används av såväl amatören som den professionella hantverkaren. Säckarna produceras huvudsakligen av återvunnen LDPE. Produktsortimentet är mycket brett och inkluderar allt ifrån den klassiska sopsäcken på rulle till den kundspecifika StandAlone-säcken. Samtlig produktion av säckar i Nyborg baseras på våra kunders beställningar.

Standard

Dessa säckar tillverkas i en kvalitet som är anpassad för lättare avfall. Säckarna används av exempelvis städfirmor och restauranger. Säckarna produceras i många olika färger, tjocklekar och dimensioner av återvunnet material.

Medium

Dessa säckar tillverkas i en kvalitet som klarar användningsområden där det ställs högre krav på både styrka och rivhållfasthet. Säckarna passar utmärkt till storstädningen i ditt hem eller till källsortering av avfall. De produceras i många olika färger, tjocklekar och dimensioner av återvunnet material och en mindre andel produktionsspill.

High

Dessa säckar tillverkas i en kvalitet som passar för det grövre avfallet där det ställs riktigt höga krav på både styrka och rivhållfasthet. Säckarna används företrädesvis av den professionella hantverkaren och produceras i många olika färger, tjocklekar och dimensioner av återvunnet material och en mindre andel produktionsspill. Dessa säckar håller alltid en hög och jämn kvalitetsnivå.

PRODUKTER

StandAlone 

En “game changer” inom återvinningsindustrin

StandAlone-säcken är en fantastisk lösning för hantering av återvinningsmaterial som avfall, textil, returemballage och annat som ska hanteras i större mängder. Den är guld för logistiken, guld för miljön och guld för din ekonomi. StandAlone är en produkt som har samma miljötänk som den som genomsyrar hela Trioplast. 

StandAlone-säcken är utvecklad för att skapa en effektiv hantering från början till slut. Den är enkel att montera och göra klar för användning. Enkel att försluta och hantera när den är fylld. Enkel att stapla och hantera under transport och den är försedd med funktionella detaljer som praktisk tejp, griphål med mera. Den är enkel att återanvända och/eller återvinna till nya säckar. Plast är lättare och fyller mindre än andra material, vilket betyder en lägre miljöbelastning vid transport än exempelvis kartong, trådbackar eller plastkärl. StandAlone kan tillverkas i ny PE-plast eller med upp till 98% återvinningsbar plast. Den kan antingen användas om och om igen eller genom återvinning gå direkt tillbaka i produktionen av nya säckar. 

StandAlone är bra för ekonomin. StandAlone är inte bara lönsam, den är också enklare att hantera och att transportera. Det sparar tid genom hela värdekedjan och minskar kostnaderna för transport.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Hantering av återvinningsmaterial som avfall, textil, returemballage och annat som ska hanteras i större mängder.

PRODUKTFÖRDELAR

 • Hög filmkvalité erbjuder överlägsen stabilitet
 • Lätt att installera och hantera
 • Säcken är tillverkad av upp till 98% återvunnen plast
 • Säcken är 100% återvinningsbar
 • Effektiviserar logistiken (inga plastkärl eller liknande som ska transporteras fram och tillbaka)
 • Lägre miljöpåverkan genom transport (den är lättare/väger mindre = mindre CO2)
 • Minskar transportkostnaderna
 • Möjlighet för tryck på påsen skapar varumärkesexponering
 • Möjlighet att göra påsen unik (QR koder, streckkoder, RFID med mera).
 • Mindre platsbehov vid lagring och under transport
 • Billigare än alternativen (plastkärl, trådback, kartong)

PANTSYSTEM/ÅTERVINNING

En smart totallösning

Hos Trioplast har vi en lång rad produkter som tillsammans utgör en smart och funktionell totallösning till ditt pantsystem. Vi har stor expertis inom området och ett flertal av våra speciallösningar är utvecklade i samarbete med verksamheter inom skandinavisk pant. Du har möjlighet att skapa unika säckar genom dekaler med streckkoder och/eller en RFID. På det sättet gör du säckarna spårbara och säkerställer att pant endast utbetalas för det som returneras. Produkterna tillverkas av 98% återvunnen plast.

StandAlone
StandAlone-säcken har utformats för effektiv hantering från början till slut. StandAlone-säcken kan ersätta kartong och plastkärl, vilket resulterar i ett renare rum, snabbare hantering och större utnyttjande: en billigare lösning som också kan återvinnas. StandAlone finns i storlekar från ¼ till 1/1 EUR-pall. Designad med funktionella detaljer som praktisk tejp, grepphål, etc.

Hushållssäck
Reverse vending-säck har utformats för användning i hushållen, för insamling av förpackningar med deposition. Varje säck är unik med en streckkod/RFID. Särskilt lämplig för hushåll som köper mat online. Finns i flera olika storlekar och tjocklekar beroende på vilken kategori av deposition som ska hanteras: glas, PET-flaskor eller burkar.

Lös säck/rullsäck
Lösa säckar eller rullsäck används främst inom manuella pantsystem. Dessa säcktyper är anpassade för respektive lands pantsystem och varierar därför både i kvalitet, tjocklekar och färger.

PE-liners
PE-liners används i de pantmaskiner som är utrustade med plastkärl eller kartong av papp. PE-liners finns där för att skydda kartongerna mot fukt och håller samtidigt plastkärlen rena. PE-liners är anpassade till respektive lands pantsystem, och det är möjligt att få dem i flera färger och tjocklekar.

 

KÄLLSORTERING

Källsortering hos varje medborgare

Avfall är en värdefull resurs, men det är viktigt, för både miljön och ekonomin, att avfallet sorteras på rätt sätt. Här erbjuder säckarna från Trioplast ett gott stöd. De erbjuder en flexibel lösning som passar till källsortering. Säckarna kan produceras i flera storlekar, olika transparenta färger och med tryck som tydligt visar vilka fraktioner som ska läggas i säcken för återvinning. Oavsett vilken lösning du väljer innebär en eventuell ändring av fraktioner ingen stor investering för dig då det endast är trycket eller säckens färg som då behöver ändras.

PRODUKTFÖRDELAR

 • Korrekt sorterat avfall skapar högt värde
 • Mindre eftersortering
 • Flexibel – vanlig rullsäck, knutsäck eller den typ av säck som passar bäst för dig
 • Hygienisk
 • Möjliggör många olika avfallsfraktioner
 • Användarvänlig
 • Snabb visuell kontroll av sorteringen
 • Säkrar en ren miljö hos medborgaren
 • Säckarna kan återvinnas

HÅLL DIN SOPTUNNA REN

(små som stora)

Trioplast erbjuder smarta TRIO-INSIDE containersäckar av plast för både små och stora soptunnor samt till avfallssystem under mark. Containersäcken levereras på rulle eller som separata säckar och är enkla att montera i soptunnan. TRIO-INSIDE är en enkel, billig och miljövänlig lösning från Trioplast. Genom att använda containersäckar säkerställer man att fukt och matrester inte sätter sig i själva soptunnan. 

En smutsig soptunna kommer snart att lukta illa, speciellt under sommarhalvåret, och skapar olägenhet hos både närboende, grannar och renhållningsarbetarna. Men det är inte bara lukten som är ett problem, en smutsig soptunna innebär en högre risk för bakterieutveckling. Problemet uppstår när hushållsavfallet inte kommer i avfallspåsen utan direkt i soptunnan eller när påsen inte har stängts ordentligt eller har gått sönder. 

TRIO-INSIDE-rullarna produceras med 13 containersäckar i varje rulle. För att soptunnan ska vara ren under ett helt år krävs det att man använder ca 2-4 rullar per år. En del försöker rengöra soptunnan genom att spola den med vatten istället för att använda avfallspåsar. Ofta blir soptunnan inte helt rengjord av endast vatten och då används istället starka rengöringsmedel som förorenar och belastar miljön helt i onödan.

PRODUKTFÖRDELAR

 • Hög kvalitet som håller för hushållssoporna
 • Enkel att montera i spannen/soptunnan
 • Säkerställer att fukt och matrester inte sätter sig i själva soptunnan
 • Minskar lukten från spannen
 • Minskar risken för bakterieutveckling samt spyflugor och fluglarver
 • Inget behov av rengöring av spannen
 • Minskar miljöpåverkan då rengöring med starka rengöringsmedel inte behövs
 • Filmen är tillverkad av återvinningsbar plast
 • Använd från 2 till 4 rullar per år, vilket innebär ett minimum av lagringsplats