ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Hantering av återvinningsmaterial som avfall, textil, returemballage och annat som ska hanteras i större mängder.