HÅLL DIN SOPTUNNA REN

(små som stora)

Trioplast erbjuder smarta TRIO-INSIDE containersäckar av plast för både små och stora soptunnor samt till avfallssystem under mark. Containersäcken levereras på rulle eller som separata säckar och är enkla att montera i soptunnan. TRIO-INSIDE är en enkel, billig och miljövänlig lösning från Trioplast. Genom att använda containersäckar säkerställer man att fukt och matrester inte sätter sig i själva soptunnan. 

En smutsig soptunna kommer snart att lukta illa, speciellt under sommarhalvåret, och skapar olägenhet hos både närboende, grannar och renhållningsarbetarna. Men det är inte bara lukten som är ett problem, en smutsig soptunna innebär en högre risk för bakterieutveckling. Problemet uppstår när hushållsavfallet inte kommer i avfallspåsen utan direkt i soptunnan eller när påsen inte har stängts ordentligt eller har gått sönder. 

TRIO-INSIDE-rullarna produceras med 13 containersäckar i varje rulle. För att soptunnan ska vara ren under ett helt år krävs det att man använder ca 2-4 rullar per år. En del försöker rengöra soptunnan genom att spola den med vatten istället för att använda avfallspåsar. Ofta blir soptunnan inte helt rengjord av endast vatten och då används istället starka rengöringsmedel som förorenar och belastar miljön helt i onödan.