KÄLLSORTERING

Källsortering hos varje medborgare

Avfall är en värdefull resurs, men det är viktigt, för både miljön och ekonomin, att avfallet sorteras på rätt sätt. Här erbjuder säckarna från Trioplast ett gott stöd. De erbjuder en flexibel lösning som passar till källsortering. Säckarna kan produceras i flera storlekar, olika transparenta färger och med tryck som tydligt visar vilka fraktioner som ska läggas i säcken för återvinning. Oavsett vilken lösning du väljer innebär en eventuell ändring av fraktioner ingen stor investering för dig då det endast är trycket eller säckens färg som då behöver ändras.