Åtgärder för att säkerställa säkerhet

Att förstå komplexiteten för säker lastsäkring är grundläggande. Det finns inget universellt sätt att lösa alla utmaningar på och för att säkerställa lastsäkring måste du ha en bredare förståelse än om själva transportenheten. Om lasten är instabil på grund av den primära eller sekundära förpackningen, packmönstret eller olämpliga transportförpackningar, kommer du sannolikt att misslyckas i nästa steg av logistikprocessen. Pyramidens bas måste vara solid.