Det handlar om säkerhet

Förutsättningarna för logistik och transport har förändrats avsevärt under de senaste åren med ökat fokus på trafiksäkerhet. Detta har resulterat i nya skärpta EU-direktiv gällande lastsäkring för all godstrafik som ska passera EU. Alla som är en del av logistikkedjan delar ansvaret, från den som utvecklar och producerar en produkt och dess förpackning, till den som lastar och chauffören som kör bilen.

Trioplast välkomnar denna utveckling som ställer tydligare krav på lastsäkringen och vi vill betona vikten av säkra transportförpackningar som en avgörande del av den totala lastsäkringen i transportenheten (CTU – Transport Cargo Unit).

Pyramidens bas måste vara solid, annars kommer uppgiften för den som gör den slutliga lastsäkringen i transportenheten att vara extremt svår eller till och med omöjlig att klara av.