Så här går det till

Teamet från Trioplast Packaging & Safety Center kommer tillsammans med dig att sätta upp mål för lastsäkerhet efter att ha gjort en analys av nuvarande situation.
När målen är uppsatta börjar vi optimera transportförpackningen därefter. Nästa steg är att validera resultaten enligt EUMOS 40509. Testerna dokumenteras noggrant enligt standarden och bifogas i en projektrapport. Slutligen hjälper vi dig med implementeringen av den optimerade transportförpackningen.